Judica

Velkommen til en af Sønderjyllands største advokatvirksomheder

Judica Advokaterne yder rådgivning til private, kommuner, institutioner og erhvervsvirksomheder - regionalt, nationalt og globalt.

Med 20 medarbejdere, heraf 9 advokater, er Judica Advokaterne en af Sønderjyllands største advokatvirksomheder med kontorer i Sønderborg og Aabenraa.

Judica Advokaterne har faglig kompetence og kapacitet til at yde klienterne optimal rådgivning indenfor alle juridiske forhold og retslige problemstillinger.

Erhverv

Læs mere om hvad Judica Advokaterne kan hjælpe dig med her

Privat

Læs mere om hvad Judica Advokaterne kan hjælpe dig med her

Nyheder

Varsling af hovedferie i opsigelsesperioden

Højesteret har med en afgørelse af 7. august 2015 slået fast, at det er muligt for arbejdsgivere at forkorte varslet om hovedferie i opsigelsesperioden, såfremt vilkåret herom er udtrykkeligt aftalt i ansættelsesaftalen. Læs mere her