Judica

Velkommen til en af Sønderjyllands største advokatvirksomheder

  Adresse:  Møllemærsk 29, 6200 Aabenraa
  Mail: la@judica.dk
  Telefon:  73 12 11 00
     
  Sekretær:  Lissie Schmidt
  Mail:  ls@judica.dk
  Telefon:  73 33 12 38


  Fokusområder / arbejdsområder:

  Familieret
  Anbringelsessager
  Straffesager
  Fast ejendom, lejeret
  Ægtefælleskifte

  Baggrund:

  Født i 1967 og fik juridisk kandidateksamen fra Aarhus Universitet i 1991

  2010 Partner i Judica Advokaterne P/S
  1999 Partner i Judica Advokaterne I/S
  1994 Advokat i Judica Advokaterne I/S
  1991 Advokatfuldmægtig hos advokat Mogens Dam, Gråsten

  Bestalling og møderet:

  Møderet for Højesteret i 2007
  Møderet for Landsret i 1996
  Beskikket advokat i 1994
  Bobehandler i ægtefælleskifte 2012
  Beneficeret 2014

  Profil:

  Lone Adolphsen beskæftiger sig primært med familieret, herunder sager om forældreansvar, samvær, bopæl og forældremyndighed samt ægteskabssager. Hun beskæftiger sig ligeledes med anbringelsessager samt sager om adoption uden samtykke. Lone beskæftiger sig endvidere med køb og salg af fast ejendom og problemstillinger i tilknytning hertil samt sager vedrørende lejeret med både lejere som udlejere som klienter. Siden sommeren 2014 har Lone været beneficeret ved retten i Sønderborg og Vestre Landsret med behandling af bl.a. straffesager.

  Sprog:

  Dansk
  Engelsk
  Tysk

  Andre aktiviteter, medlemskaber med videre:

  Bestyrelsesmedlem i Aabenraa Erhvervsforening
  Bestyrelsesmedlem i Aabenraa Grundejerforening
  Bestyrelsesmedlem i diverse fonde m.m.
  Tidligere bestyrelsesmedlem i diverse institutioner / skolebestyrelse.

  Helt privat:

  Lone bor med sin mand og to børn i Aabenraa. Er aktiv sportsudøver og deltager aktivt i byens foreningsarbejde, tidligere håndboldspiller og håndboldtræner.