Judica

Velkommen til en af Sønderjyllands største advokatvirksomheder

  Judica Advokaterne beskæftiger sig med generel erhvervsrådgivning, der dækker en lang række juridiske discipliner, herunder:

  • Kontrakter - vi udarbejder og fortolker kontrakter samt håndhæver kontrakter
  • Viften af kontrakter er bred, men vi laver ofte:
   - samhandelsaftaler
   - agentaftaler
   - forhandleraftaler
   - kommissionsaftaler
   - salg- og leveringsbetingelser
   - direktørkontrakter
   - leverandøraftaler
   - entreprisekontrakter
  • Vi udarbejder dokumenter og deltager i den løbende drøftelse omkring generationsskifte i virksomhederne samt
  • rådgiver virksomheden, når der opstår uoverensstemmelser med samarbejdspartnere og medarbejdere, herunder joint ventures, fusioner og andre drøftelser.

  Herudover bistår vi også indenfor

  • virksomhedens samhandels- og distributionsforhold,
  • herunder om virksomheden ønsker at indgå agent- eller forhandleraftaler eller andre salgsstrukturer,
  • opbygning af datterselskabsstruktur eller lignende.