Judica

Velkommen til en af Sønderjyllands største advokatvirksomheder

    Judica Advokaterne har stor erfaring med at føre sager både for byretten, landsretten og Højesteret. Alle advokater har møderet for landsretten. De enkelte advokaters møderet fremgår af hjemmesiden.

    Judica Advokaterne har tilsvarende erfaring med voldgiftssager.

    Den vanskelige proces ved retterne kan således tryg overlades til Judica Advokaterne.