Judica

Velkommen til en af Sønderjyllands største advokatvirksomheder

    Judica Advokaterne kan hjælpe dig med at søge om gældssanering, som bevilges af skifteretten.

    Vi kan også ledsage dig til det første møde i skifteretten og være din støtte under hele forløbet.