Judica

Velkommen til en af Sønderjyllands største advokatvirksomheder

    Er du blevet udsat for en personskade ved f.eks. et trafikuheld, arbejdsskade eller behandlingsskade, bør du altid kontakte en advokat.

    Judica Advokaterne kan hjælpe dig igennem hele forløbet og sikre, at du får den godtgørelse og erstatning, du har krav på, typisk ved de involverede forsikringsselskaber og/eller pensionsselskaber.

    Det er altid en fordel at kontakte os så tidligt som muligt for at sikre det bedste forløb og resultat.

    Er der en ansvarlig skadevolder er advokatomkostningerne typisk dækket af skadevolderens ansvarsforsikring.